За връзка с нас: 032 / 64 84 87


Home » Платени стажове » Австралия & Нова Зеландия

Australia mapПрограмата е насочена към студенти и млади хора, които искат да натрупат опит в селското стопанство и винопроизводството, имат опит в тази сфера, владеят говоримо английски език, обичат да се срещат с нови хора и са готови да работят много.

Програмата е с продължителност от 3 до 12 месеца, като са възможни две опции: работа в селското стопанство или във винопроизводството.  В областта на винопроизводството възможностите са работа са по време на гроздобера като работник в избите или като помощник в лабораторията, а понякога – и двете заедно. В областта на селското стопанство се предлага работа в: смесено земеделие, млекопреработване, животновъдство, овцевъдство, растениевъдство, отглеждане на житни култури.

Работниците живеят в приемни семейства и имат възможност да изявят до три желания за вида на работата, която желаят да работят. Трябва обаче да се има предвид, че не винаги е възможно да се намери място точно по първото желание, което по принцип е и най-желаното от кандидата.

За да кандидатствате за работа в селското стопанство, трябва:

  • да сте на възраст между 18 и 35г.;
  • да не сте семейни;
  • да имате минимум 12 месеца практически опит в една или повече области на селското стопанство ИЛИ към момента да сте студент в аграрен университет или колеж;
  • да владеете говоримо английски език;
  • да имате международна шофьорска книжка;
  • кандидатите, които желаят да работят в областта на лозарството, трябва да представят диплома или сертификат за специалността.

За да кандидатствате за работа във винопроизводството, трябва:

  • да сте на възраст между 18 и 38г.;
  • да имате квалификация по специалността “Винарство и градинарство”

Докато работите в Австралия по тази програма, Вие ще трябва да плащате данъци като австралийски жители. Това означава, че дори и в началото да плащате данъци в голям размер, по-късно можете да си получите обратно сумите, които сте надвнесли. Размерът на данъците, които ще плащате, ще бъде евентуално около 12-15 %