За връзка с нас: 032 / 64 84 87


Home » Полезнo » Процедура за кандидатстване

1. Изтеглете от ТУК и попълнете Регистрационната карта. Регистрационната карта се попълва на български език, като в списъка с предпочитания можете да посочите повече от една държава или професия. Моля не посочвайте професии, за които нямата нужната квалификация или не желаете да упражнявате. Повече подробности за изискванията към всяка длъжност можете да намерите ТУК. Регистрационната карта и всички документи по-долу можете да ни изпратите по електронната поща или с препоръчано писмо.

2. Подгответе подробна автобиография на английски език. Желателно е да използвате Европейския формат на автобиография, който можете да изтеглите от ТУК. Моля не забравяйте да опишете трудовия си стаж с възможно най-много подробности – все пак работодателят не знае нищо за Вас и може да разчита само на изпратените документи, за да направи своя избор. Ако кандидатствате за позиция, за която се изисква определена квалификация или стаж – например инженери, медицински персонал и т.н. – към автобиографията трябва да приложите препоръки /преведени на английски език/, които да удостоверят стажа Ви, както и копие от дипломата – също преведена на английски език.

3. След като получим документите Ви ще ги изпратим на работодатели, които в момента търсят такъв персонал. Ако получите предварително одобрение от някой работодател, той може да поиска да говори с Вас – по скайп или по телефон, но понякога може да имаме и лични интервюта. Не се притеснявайте, ако не получите положителен отговор веднага – понякога отнема само ден или два, но понякога и няколко месеца, докато Вашата кандидатура бъде одобрена.

4. Ако интервюто е преминало успешно работодателят ще изпрати оферта за работа при нас. На този етап трябва да дойдете лично в офиса, за да я разгледате и евентуално да я подпишете. Тъй като става въпрос за конфиденциална информация моля имайте предвид, че нямаме практика да изпращаме оферти за работа по електронна поща или по факс.

5. Освен подписаната оферта трябва да представите пред работодателя си и набор документи, които варират в зависимост от държавата и позицията, но могат да включват: паспортно копие, паспортна снимка, дипломи, препоръки, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и т.н. Какво точно ще Ви е необходимо ще Ви кажем след като получим офертата за работа.

6. Ако сте получили договор за европейска държава остава само да уредите пътуването си. В повечето случаи това е Ваша отговорност, разбира се след като работодателят е потвърдил приблизителна дата, на която очаква да пристигнете. В редки изключения /когато имаме изрични указания от работодателя или групата на заминаващите е голяма/ пътуването Ви ще бъде организирано от нас.

7. Ако договорът Ви е за държава от Средния изток първо трябва да изчакате получаването на работно разрешително. За различните държави това отнема различно време – от няколко дни до няколко месеца. След като работното разрешително е готово трябва да се уреди пътуването Ви – след като датата се съгласува с работодателя Ви, който трябва да депозира оригинала от визата Ви на летището и да уреди посрещането Ви на летището от представител на компанията. Обикновено датата за пътуването е известна поне 2 седмици предварително, така че ще имате достатъчно време да го организирате.

8. Моля не забравяйте, че след като започнете работа Вие вече трябва да се съобразявате с правилата за живот в приемащата държава, дори и да Ви се струват странни или маловажни. При възникване на конфликт с колеги или супервайзори ВИНАГИ първо се обръщайте за помощ за разрешаването му първо към прекия си началник или следващия по веригата. В случай, че решаването на проблема е невъзможно в рамките на компанията, можете да се обърнете към съответните власти – линкове към техни сайтове и координати за връзка можете да намерите ТУК.