За връзка с нас: 032 / 64 84 87


Home » Полезнo » Регистрационна карта

Попълването и изпращането на Регистрационна карта не е задължително, но ако искате да кандидатствате по някоя от нашите програми, това ще помогне кандидатурата Ви да бъде обработена по-бързо.

Моля изтеглете Регистрационната карта от някои от линковете по-долу. Първите два линка позволяват попълването на картата в електронен вариант, който можете да ни изпратите по електронната поща.

Ако това не Ви е удобно можете да а изтеглите от последния линк, да я разпечатате, да я попълните ръчно и след това да ни я изпратите с обикновена поща.

Не забравяйте към Регистрационната карта да добавите и Автобиография.

Регистрационна карта в DOC формат

Регистрационна карта в DOCX формат

Регистрационна карта в PDF формат