За връзка с нас: 032 / 64 84 87


Home » Работа » О.А.Е. & Среден Изток » Медицински персонал

rabota UAE medicalОписание на позицията: медицински сестри, лекари, рентгенолози и друг технически персонал.

Изисквания: Мъже и жени до 50г. Задължително разговорно владеене на английски език за сестрите и техническия персонал, а за лекарите -  отлично. Опит по специалността поне 3г. за сестрите и техническия персонал, и поне 5г. за лекарите.

Договор и заплащане: Двугодишен договор с възможност за подновяване. Заплатите са освободени от данъци и започват от $ 1000.00 за сестрите без горна граница. За лекарите варират в зависимост от специалността и опита, но като ориентир стартовите заплати са около $ 2500 – $ 4000 на месец.

Други условия: Безплатна виза, безплатно настаняване, безплатен транспорт от и до местоработата. Храна не се осигурява от работодателя.

Процедура за кандидатстване